Nếu sau khi vào au bằng hack mà bị lỗi msvcr400.dll , hoặc không nhận hack thì bạn có thể cài đặt các chương trình sau để không bị lỗi nữa

 

https://aka.ms/vs/16/release/vc_redist.x86.exe

https://aka.ms/vs/16/release/vc_redist.x64.exe

Tải về rồi mở lên, cài đặt, ấn next next finish là xong.