Ad nhận đào tạo học viên có năng khiếu lập trình, cũng như có ước muốn trở thành hacker , hoặc đam mê…

giá cả inbox ad thương lượng

https://www.facebook.com/hiptoolau